انجمن علمی کشت سلول و بافت ایران- شعب بین الملل انجمن
شعب بین الملل انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/15 | 
لیست شعب بین الملل انجمن جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
  ریاست شعبه کشور شهر
۱ آقای مهندس مجید صفابخش انگلیس لندن
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی کشت سلول و بافت ایران:
http://iapctc.ir/find.php?item=1.285.80.fa
برگشت به اصل مطلب