انجمن علمی کشت سلول و بافت ایران- تلفن ها و آدرس انجمن
تلفن های تماس و آدرس دبیرخانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/13 | 
تلفن های تماس با دبیرخانه انجمن:
۰۹۳۸۰۴۰۸۴۲۷
۰۹۳۸۰۴۱۷۰۴۷
آدرس دبیرخانه دایمی انجمن:
تهران- انتهای بزرگراه ستاری- میدان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده علوم و فناوری های همگرا- طبقه چهارم
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی کشت سلول و بافت ایران:
http://iapctc.ir/find.php?item=1.290.83.fa
برگشت به اصل مطلب